Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ NGUỒN LỰC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỦA TỔ CHỨC TRUNG GIAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(số liệu tại thời điểm 31/12/2016)

Nguồn dữ liệu:  Điều tra tổ chức trung gian của thị trường KH&CN năm 2017

Ghi chú:

- Chỉ tính các tổ chức có tham gia cuộc Điều tra tổ chức trung gian của thị trường KH&CN năm 2017 do Sở KH&CN TP. HCM chủ trì.

- Để phân tích nhân lực hoạt động KH&CN theo loại hình tổ chức trung gian KH&CN, thành phần kinh tế , vui lòng sử dụng công cụ phân tích nâng cao

1. Tài sản trí tuệ của các tổ chức trung gian KH&CN

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK 

2. Trụ sở, đất đai, nhà xưởng của các tổ chức trung gian KH&CN

3. Thông tin KH&CN của các tổ chức trung gian KH&CN

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập