Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

NHÂN LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016
 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(số liệu tại thời điểm 31/12/2016)

Nguồn dữ liệu:  Điều tra tổ chức trung gian của thị trường KH&CN năm 2017

Ghi chú:

- Chỉ tính các tổ chức có tham gia cuộc Điều tra tổ chức trung gian của thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2017 do Sở KH&CN TP. HCM chủ trì.

- Để phân tích nhân lực hoạt động KH&CN theo loại hình tổ chức trung gian KH&CN, thành phần kinh tế , vui lòng sử dụng công cụ phân tích nâng cao.

- Đơn vị tính: người

1. Nhân lực của các tổ chức trung gian KH&CN theo trình độ chuyên môn

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK 

2. Nhân lực của các tổ chức trung gian KH&CN theo chức danh

3. Nhân lực của các tổ chức trung gian KH&CN đã có chứng chỉ, chứng nhận và nhu cầu đào tạo 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập