Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Trong bối cảnh môi trường sống bị ô nhiễm, nhiều loại dịch bệnh xuất hiện và diễn biến phức tạp, việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe là yêu cầu cấp thiết của toàn xã hội. Kính mời quý vị cùng lướt qua bức tranh tổng thể về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực Y tế (Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe) tại TP.HCM (giai đoạn 2018 - 2023)

 

06 CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRỌNG ĐIỂM

(Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của UBND TP.HCM phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025)

 

CÁC NGÀNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

(Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ)

 

SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN 2018-2022

 

SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC ỨNG DỤNG GIAI ĐOẠN 2018-2022

 

SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC ỨNG DỤNG THUỘC NHÓM NGÀNH Y HỌC - Y TẾ CỦA TỪNG LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NGHIÊN CỨU

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC ỨNG DỤNG THUỘC NGÀNH DƯỢC HỌC CỦA TỪNG LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NGHIÊN CỨU

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC ỨNG DỤNG THUỘC NGÀNH KĨ THUẬT Y HỌC CỦA TỪNG LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NGHIÊN CỨU

 

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU TRONG 07 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Hữu Ngọc

--------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

CESTI. Chuyên mục Thư viện Khoa học và Công nghệ. http://www.cesti.gov.vn/trang-chu-thu-vien/

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập