Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Thời gian qua, nhà nước đã có nhiều chính sách như hỗ trợ về tín dụng; hỗ trợ về chính sách thuế; đào tạo, tập huấn lao động,… góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp được thụ hưởng còn ở mức khá khiêm tốn. Trong số này, đa phần được hưởng lợi từ các chính sách về thuế.

 

Kết quả khảo sát 3.690 doanh nghiệp (DN) tại TP.HCM cho thấy, tỷ lệ DN thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước chỉ chiếm 15,31% tổng số DN được khảo sát, tương ứng 565/3.690 DN (Hình 1).

Hình 1. Tỷ lệ DN tại TP.HCM thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước, năm 2019

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Xét theo các nhóm chính sách hỗ trợ, DN được hưởng lợi từ các chính sách thuế chiếm tỷ lệ cao nhất (49,0%); kế đến là các hỗ trợ của cơ quan nhà nước (18,1%), tín dụng (16,6%); đào tạo, tập huấn lao động (11,2%) và hỗ trợ về mặt bằng, nhà xưởng, đất đai (5,1%) (Hình 2).

Hình 2. Tỉ lệ thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong DN tại TP.HCM, năm 2019

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Xét theo ngành kinh tế, được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, cao nhất là nhóm các DN ngành Cơ khí chế tạo – Tự động hóa, với 26,6%; kế tiếp là nhóm Y tế, 25,7%; Công nghệ thông tin – Điện tử viễn thông; Thông tin và truyền thông đứng thứ 3, 20,0%. Được thụ hưởng thấp nhất là các DN hoạt động chuyên môn, KH&CN (9,3%); ngành Tài chính – Ngân hàng (10,3%) và Dịch vụ ăn uống – Lưu trú (10,3%) (Hình 3).

Hình 3. Tỷ lệ DN tại TP.HCM thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước năm 2019, theo ngành kinh tế

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Xét theo loại hình DN, nhóm có tỉ lệ thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước cao là các DN nhà nước. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 105 DN nhà nước được khảo sát thì đến 25 DN được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, chiếm tỷ lệ 23,8%. Trong khi đó, tỉ lệ DN ngoài nhà nước đươc thụ hưởng chỉ chiếm 14,2% (tương ứng 386/2.717 DN). Tỉ lệ này ở các DN có vốn đầu tư nước ngoài là 17,7% (tương ứng 154/868 DN) (Hình 4).

Hình 4. Tỷ lệ DN tại TP.HCM thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước năm 2019, theo loại hình DN

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Với tinh thần đồng hành cùng DN, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN phát triển, từ môi trường pháp lý, tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh đến cung cấp thông tin, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ về thuế, tín dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho DN. Đây là một trong các yếu tố rất quan trọng, giúp DN nâng cao khả năng tồn tại và phát triển.

Như Hà

--------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

[1] Báo cáo về hoạt động KH&CN của TP.HCM năm 2020
[2] Hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ho-tro-cua-nha-nuoc-doi-voi-doanh-nghiep-nho-va-vua-o-viet-nam-318069.html

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập