Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông báo

Buổi tập huấn do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tổ chức nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức KH&CN cung cấp thông tin theo các biểu mẫu  phục vụ tổng hợp báo cáo thống kê ngành KH&CN.

     Căn cứ Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ. Các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc đối tượng cung cấp thông tin để phục vụ tổng hợp chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo mẫu quy định và gửi về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN - Sở KH&CN TP. HCM

      Kế hoạch tổ chức buổi hướng dẫn như sau:

• Thời gian: 08h30, ngày 01 tháng 03 năm 2019

• Địa điểm: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM

                    79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

     Đề nghị Quý đơn vị cử nhân sự thực hiện báo cáo thống kê tham gia tập huấn để công tác triển khai thực hiện báo cáo thống kê đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng. Vui lòng đăng ký trước ngày 28/02/2018 theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ:

                    Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM

                    Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

                    Điện thoại: (028) 38297040 (ext 222)

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập