Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Để công tác thu thập thông tin được chính xác, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia cũng ban hành bản hướng dẫn điền phiếu chi tiết các nội dung thu thập thông tin và các khái niệm liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 

Hướng dẫn chi tiết điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 như sau:

HD-RD2022-1
HD-RD2022-1
HD-RD2022-2
HD-RD2022-2
HD-RD2022-3
HD-RD2022-3
HD-RD2022-4
HD-RD2022-4
HD-RD2022-5
HD-RD2022-5
HD-RD2022-6
HD-RD2022-6
HD-RD2022-7
HD-RD2022-7
HD-RD2022-8
HD-RD2022-8
HD-RD2022-9
HD-RD2022-9
HD-RD2022-10
HD-RD2022-10
HD-RD2022-11
HD-RD2022-11
HD-RD2022-12
HD-RD2022-12
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tài liệu liên quan

Quyết định 975/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập