Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Hướng dẫn điền phiếu điều tra tiềm lực KH&CN năm 2019 được Bộ KH&CN ban hành kèm theo từng loại phiếu điều tra.
Đối với Phiếu số 03/ĐTTL-DV/2019, cách điền phiếu như sau:
HD03-DV-1
HD03-DV-1
HD03-DV-2
HD03-DV-2
HD03-DV-3
HD03-DV-3
HD03-DV-4
HD03-DV-4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Tài liệu liên quan

Quyết định 1335/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập