Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM giao Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM phối hợp với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tiến hành điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 trên địa bàn TP. HCM kể từ ngày 01/07/2019 theo công văn số 1586/SKHCN-TTTT.
Nội dung công văn 1586/SKHCN-TTTT gửi đến 195 tổ chức KH&CN là đối tượng điều tra tiềm lực KH&CN năm 2019:
CV1586-SKHCN-1
CV1586-SKHCN-1
CV1586-SKHCN-2
CV1586-SKHCN-2
Previous Next Play Pause
1 2

Tài liệu liên quan

Quyết định 1335/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập