Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) (Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN) và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực KH&CN theo quy định của pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ tổng hợp chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

 

Chi tiết Công văn 3382/SKHCN-TTTT V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2021 như sau:

CV3382-BCTKnKHCN2020
CV3382-BCTKnKHCN2020
Previous Next Play Pause
1

Tài liệu liên quan

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN - Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập