Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Phân tích dữ liệu là nội dung cần thiết trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn tốt nghiệp, bài tập tiểu luận. Để có kết quả tin cậy, đòi hỏi người phân tích phải có kỹ năng phân tích dữ liệu và nhiều kiến thức chuyên sâu về phần mềm phân tích.

Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, học viên cao học, sinh viên rút ngắn thời gian trong quá trình thực hiện phân tích dữ liệu bằng các công cụ phân tích định lượng đối với các vấn đề nêu trên, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM cung cấp dịch vụ tư vấn, phân tích và xử lý số liệu thống kê.

Kết quả phân tích được trình bày dưới dạng các bảng trích xuất từ phần mềm và kèm theo diễn giải ý nghĩa của số liệu.

 

 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập