Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách và chương trình về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, thực hiện tốt vai trò là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, kể từ ngày 01/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ tiến hành công tác “Thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2023” định kỳ (hàng tháng/quý/năm) từ nhiều cơ quan, đơn vị: các Sở, Ban ngành; các Viện, trường, cơ quan nghiên cứu; các cơ quan truyền thông; mạng lưới các chuyên gia tại Thành phố,… để tổng hợp, hình thành bức tranh tổng thể về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tham mưu Lãnh đạo Thành phố có các quyết sách thích hợp, thúc đẩy phát triển các hoạt động KH,CN&ĐMST trên địa bàn.

 

ĐỐI TƯỢNG THU THẬP THÔNG TIN

- Các Sở, Ban, Ngành;

- Các Viện, Trung tâm nghiên cứu, Trường đại học;

- Các Cơ quan truyền thông;

- Mạng lưới các chuyên gia tại Thành phố, ...

 

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

- Công tác thu thập thông tin được thực hiện hàng tháng

  • Thông tin/Số liệu về hoạt động KH,CN&ĐMST trong kỳ báo cáo được tính từ ngày đầu đến ngày cuối cùng trong tháng
  • Thời gian gửi thông tin/số liệu về hoạt động KH,CN&ĐMST: từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng liền kề tiếp theo

- Hình thức gửi thông tin/số liệu: Qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  

NỘI DUNG THU THẬP

1. Các đề xuất giải pháp, chính sách mới của đơn vị vừa được triển khai, thông qua trong kỳ

2. Tổ chức, phối hợp tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Tổ chức Hội chợ-Triển lãm

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo

- Tổ chức Tọa đàm

- Tổ chức Tập huấn

- Tổ chức đặt hàng nghiên cứu KH&CN mới

- Sản phẩm/Kết quả từ nghiên cứu KH&CN

- Tổ chức triển khai, chuyển giao ứng dụng các mô hình khoa học kỹ thuật mới

- Tổ chức Hội thi/Giải thưởng

- Tổ chức hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST

- Hỗ trợ gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp ĐMST

3. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

4. Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng và sở hữu trí tuệ

5. Kết quả các hoạt động đặc thù khác của đơn vị có liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

6. Nhận xét về kết quả các hoạt động liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đơn vị trong kỳ

 

BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN

  + Đối với các Sở, Ban, Ngành: Mẫu phiếu 01/SBN 

Mauphieu01-SBN-1
Mauphieu01-SBN-1
Mauphieu01-SBN-2
Mauphieu01-SBN-2
Mauphieu01-SBN-3
Mauphieu01-SBN-3
Mauphieu01-SBN-4
Mauphieu01-SBN-4
Mauphieu01-SBN-5
Mauphieu01-SBN-5
Mauphieu01-SBN-6
Mauphieu01-SBN-6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

  + Các Viện, Trung tâm nghiên cứu, Trường đại học: Mẫu phiếu 02/CQNC

Mauphieu02-CQNC-1
Mauphieu02-CQNC-1
Mauphieu02-CQNC-2
Mauphieu02-CQNC-2
Mauphieu02-CQNC-3
Mauphieu02-CQNC-3
Mauphieu02-CQNC-4
Mauphieu02-CQNC-4
Mauphieu02-CQNC-5
Mauphieu02-CQNC-5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

LIÊN HỆ BỘ PHẬN HỖ TRỢ

Phòng Phân tích dữ liệu:

- Điện thoại: (028) 38297040 (ext: 202, 222)

- Chuyên viên phụ trách: 0938 374973 (Duy Sang) hoặc 0798 858681 (Minh Thư)

 

 

 

Kết quả thống kê

Tài liệu liên quan

Đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập