Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

 

Phương thức thực hiện báo cáo:

Cách 1: Thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến

Bước 1: Vui lòng Đăng nhậptài khoản của Tổ chức KH&CN

(Thông tin Tài khoản của Tổ chức KH&CN đã được gửi qua email của tổ chức/người đại diện của tổ chức trong các đợt báo cáo/điều tra thống kê trước đây)

Nếu không nhớ thông tin Tài khoản, vui lòng liên hệ Bộ phận thống kê KH&CN: 028-38297040 (ext: 222) để được hỗ trợ.

Bước 2: Nhấp lần lượt 6 biểu mẫu trong bảng "BIỂU MẪU ONLINE" để nhập dữ liệu.

Bước 3: Lưu, xuất file PDF và gửi báo cáo đã đóng dấu xác nhận về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM bằng 1 trong 2 hình thức:

 • Bản cứng gửi về địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM - 79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1.
 • HOẶC bản scan gửi qua email Bộ phận thống kê KH&CN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Cách 2: Tải biểu mẫu báo cáo (File Word)

Bước 1: Tải biểu mẫu báo cáo theo link: Biểu mẫu báo cáoHướng dẫn điền biểu mẫu

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong 6 biểu mẫu báo cáo.

Bước 3: Gửi báo cáo đã đóng dấu xác nhận về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM bằng 1 trong 2 hình thức:

 • Bản cứng gửi về địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM - 79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1.
 • HOẶC bản scan gửi qua email Bộ phận thống kê KH&CN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

------------------------------------------------------------

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế cho Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM có trách nhiệm triển khai thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê theo Thông tư trên từ các tổ chức KH&CN tại TP. HCM. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN được giao nhiệm vụ đầu mối tổ chức thực hiện tổng hợp báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2024 từ báo cáo của các tổ chức KH&CN theo công văn số 4915/SKHCN-TTTT ban hành ngày 28/12/2023:

Công văn 4915/SKHCN-TTTT V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2024

 

Đối tượng áp dụng:

1. Đối tượng báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ bao gồm:

 • Các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao được giao nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ;

 • Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

 • Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

 

Đối tượng cung cấp thông tin:

Theo Khoản 4, Điều 4, Thông tư 15/2018/TT-BKHCN:

 • Các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ tổng hợp chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

 

Kỳ hạn báo cáo:

 • Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.
 • Các đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 15/02 năm kế tiếp của năm báo cáo.

Kết quả thống kê

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2023
Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2022
Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2021
Xem thêm...

Tài liệu liên quan

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN - Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ
Thông tư 15/2018/TT-BKHCN - Phụ lục 1+2 - Biểu mẫu báo cáo thống kê ngành KH&CN
Biểu mẫu báo cáo - Áp dụng cho các tổ chức KH&CN
Xem thêm...

Đối tượng thống kê

Danh sách đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập