Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thương mại hóa kết quả nghiên cứu là hoạt động trong đó tri thức từ các trường đại học và viện nghiên cứu được khai thác bởi các doanh nghiệp hay bởi chính các nhà nghiên cứu để tạo ra những giá trị kinh tế và xã hội, thúc đẩy phát triển công nghiệp, sản xuất. Chính vì vậy, tìm kiếm giải pháp để thúc đẩy thương mại hóa KQNC đang là vấn đề được rất nhiều đơn vị, chủ nhiệm đề tài và cơ quan quản lý quan tâm. Để có cái nhìn tổng quát về tình hình thương mại hóa KQNC tại TP.HCM, Căn cứ Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Thông tin tiến hành khảo sát thông tin thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

 

Mục tiêu:

Khảo sát thực trạng mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đối tượng điều tra:

  • Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, Trường đại học, Doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;

  • Các chủ nhiệm đề tài trong các Trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

 

Phương pháp thu thập thông tin:

  • Thu thập thông tin bằng kỹ thuật kết hợp giao biểu mẫu tự điền và trực tiếp chọn phỏng vấn 20 tổ chức đại diện.

  • Các tổ chức là đối tượng được chọn có các mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khác nhau.

 

Thời gian điều tra:

Thời gian thu thập thông tin từ tháng 9/2018 đến tháng 11/2018.

Kết quả thống kê

Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại TP. HCM năm 2018

Tài liệu liên quan

Quyết định 1138/QĐ-SKHCN - Thực hiện nhiệm vụ khảo sát thông tin thương mại hóa kết quả nghiên cứu năm 2018
Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại TP. HCM năm 2018

Đối tượng thống kê

Danh sách đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập