Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Quyết định số 666/QĐ-BKHCN được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 10/4/2023 về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023.

Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ là cuộc điều tra nằm ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm:

  • Thu thập và phân tích dữ liệu về nhận thức, thái độ và sự hiểu biết của công chúng đối với KH&CN;
  • So sánh sự khác biệt về nhận thức, thái độ và hiểu biết về KH&CN của công chúng so với những kết quả điều tra trước đây;
  • Cung cấp thông tin phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách về KH&CN và kế hoạch hành động để nâng cao nhận thức, hiểu biết và thúc đẩy mối quan tâm của công chúng đối với KH&CN.

 

Chi tiết Quyết định 666/QĐ-BKHCN:

QD666-1
QD666-1
QD666-2
QD666-2
Previous Next Play Pause
1 2

Tài liệu liên quan

Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023 - Hướng dẫn điền Phiếu 01/ĐTNTCC-KHCN/2023
Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023 - Phiếu 01/ĐTNTCC-KHCN/2023
Phương án Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập