Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ. Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế cho Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.

 

Chi tiết Thông tư 15/2018/TT-BKHCN:

TT15-2018-ND-1
TT15-2018-ND-1
TT15-2018-ND-2
TT15-2018-ND-2
TT15-2018-ND-3
TT15-2018-ND-3
TT15-2018-ND-4
TT15-2018-ND-4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Tài liệu liên quan

Công văn 4915/SKHCN-TTTT V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2024
Công văn 4357/SKHCN-TTTT V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2023
Công văn 3100/SKHCN-TTTT V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2022
Xem thêm...

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập