Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 04/5/2020 về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020.

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập thông tin phục vụ các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Chi tiết Quyết định 1154/QĐ-BKHCN:

QD1154-1
QD1154-1
QD1154-2
QD1154-2
Previous Next Play Pause
1 2

Tài liệu liên quan

Công văn 1657/SKHCN-TTTT V/v thực hiện điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020
Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2020 - Hướng dẫn điền phiếu 01/NCPT/2020
Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2020 - Mẫu phiếu 01/NCPT/2020
Xem thêm...

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập