Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Quyết định số 1155/QĐ-BKHCN được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 04/5/2020 về việc Điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ năm 2020.

Điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ là cuộc điều tra nằm ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin năng lực và hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế của các tổ chức KH&CN phục vụ các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Chi tiết Quyết định 1155/QĐ-BKHCN:

QD1155-1
QD1155-1
QD1155-2
QD1155-2
Previous Next Play Pause
1 2

Tài liệu liên quan

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 - Hướng dẫn điền phiếu 01/HNQT-KHCN/2020
Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 - Mẫu phiếu 01/HNQT-KHCN/2020
Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ năm 2020

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập