Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 24/5/2019 về việc tiến hành điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019.

Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của các tổ chức KH&CN là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, hạ tầng cơ sở, thông tin và các tiềm lực KH&CN khác phục vụ phân tích thông tin, quy hoạch và xây dựng chiến lược, chính sách, phục vụ quản lý điều hành hoạt động KH&CN.

 

Chi tiết Quyết định 1335/QĐ-BKHCN:

QD1335-BKHCN-1
QD1335-BKHCN-1
QD1335-BKHCN-2
QD1335-BKHCN-2
Previous Next Play Pause
1 2

Tài liệu liên quan

Công văn 1692/SKHCN-TTTT V/v thực hiện điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019
Công văn 1586/SKHCN-TTTT V/v thực hiện điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019
Hướng dẫn điền phiếu 03/ĐTTL-DV/2019
Xem thêm...

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập