Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

SỐ NGƯỜI TRONG CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(số liệu tại thời điểm 31/12 năm 2023)

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp từ báo cáo năm 2023 của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ thực hiện:  Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2024

Ghi chú:

- Số liệu chỉ bao gồm các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP. Hồ Chí Minh.

- Bộ dữ liệu bao gồm các Tiêu chí: Cấp quyết định thành lập, Loại hình tổ chức, Loại hình kinh tế, Lĩnh vực hoạt động KH&CN, Trình độ chuyên mônChức danh

 

Tổng quan số người trong các tổ chức KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh tính đến 31/12/2023

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OLAP

Phân tích trực tuyến Bảng dữ liệu "Tổng số người trong các tổ chức KH&CN" sử dụng công cụ OLAP: 

 

Để thực hiện phân tích trực tuyến với các tiêu chí khác, vui lòng nhấp vào tên bảng dữ liệu muốn sử dụng bên dưới:

- Tổng số người trong các tổ chức KH&CN theo chức danh

- Số người trong các tổ chức KH&CN theo trình độ chuyên môn và theo chế độ làm việc

- Số người trong các tổ chức KH&CN theo chức danh và theo chế độ làm việc

- Số người trong các tổ chức KH&CN theo trình độ chuyên môn và theo quốc tịch

- Số người trong các tổ chức KH&CN theo chức danh và theo quốc tịch

- Số người trong các tổ chức KH&CN theo trình độ chuyên môn và theo lĩnh vực đào tạo

- Số người trong các tổ chức KH&CN theo chức danh và theo lĩnh vực đào tạo

- Số người trong các tổ chức KH&CN theo trình độ chuyên môn và theo độ tuổi

- Số người trong các tổ chức KH&CN theo chức danh và theo độ tuổi

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập