Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

SỐ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(số liệu tại thời điểm 31/12 năm 2023)

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp thông tin của 407 tổ chức KH&CN đang hoạt động thuộc quản lý của TP. Hồ Chí Minh tính đến 31/12/2023.

Căn cứ thực hiện:  Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2024

Ghi chú:

- Số liệu chỉ bao gồm các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP. Hồ Chí Minh.

- Bộ dữ liệu bao gồm các Tiêu chí: Cấp quyết định thành lập, Loại hình tổ chức, Loại hình kinh tế, Lĩnh vực hoạt động KH&CN

 

Tổng quan thông tin về tổ chức KH&CN của TP. Hồ Chí Minh tính đến 31/12/2023

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OLAP

Phân tích trực tuyến Bộ dữ liệu "Tổ chức KH&CN" sử dụng công cụ OLAP: 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập