Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2016-2020, một số chỉ tiêu y tế ở nước ta tăng trưởng tốt, đặc biệt là chỉ tiêu về đội ngũ bác sĩ và số lượng người dân tham gia bảo hiểm y tế có xu hướng tăng.

 

Số lượng cán bộ y tế phục vụ trong ngành y tế giai đoạn 2016-2020

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2016-2020, cán bộ y tế ở nước ta tăng 2%. Xét theo các phân nhóm theo chuyên môn của Bộ Y tế, trong 7 nhóm cán bộ y tế, có 5 nhóm tăng (Bác sĩ; Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Dược; Lương y; Y học công cộng) và 2 nhóm giảm (Y sĩ và Các ngành nghề khác phục vụ trong y tế). Trong các nhóm tăng, nhóm Bác sĩ tăng nhiều nhất, với hơn 16.000 bác sĩ đã được đào tạo và bổ sung vào các hoạt động của ngành y tế. Lương y là nhóm có độ tăng trưởng lớn nhất, năm 2020 tăng 7,9 lần so với năm 2016. Trong các nhóm giảm, khi so sánh năm 2020 với năm 2016, số lượng Y sĩ giảm nhiều nhất (hơn 8.700 người, tương đương trên 16%); nhóm Các ngành nghề khác không giảm nhiều, khoảng 1.700 người (2%) (Hình 1).

Hình 1. Số lượng cán bộ y tế theo các nhóm chuyên môn nghiệp vụ, giai đoạn 2016-2020 (Nguồn: Bộ Y tế)

Năm 2020, tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân tại nước ta đạt mức 9,81, tăng gần 15% so với năm 2016 (8,6). Tỷ lệ này vẫn còn khá thấp, khi so sánh với các quốc gia trên thế giới và khu vực. Cụ thể, theo thống kê của WHO, năm 2020, con số này ở Thụy Điển là 70,62, ở Mỹ (35,55) và Úc là 41,02. Nói cách khác, tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân của Việt Nam chỉ bằng 1/7 so với Thụy Điển, bằng 1/3 so với Mỹ và bằng 1/4, so với Úc.

Tỷ lệ dược sĩ/10.000 dân của nước ta hiện nay là dưới 3 người, và có xu hướng đi xuống trong giai đoạn 2016-2020. Việc thiếu hụt dược sĩ có thể tác động tiêu cực đến năng lực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp thuốc. Tỷ lệ điều dưỡng/10.000 dân cũng có xu hướng giảm nhẹ (Hình 2).

Hình 2. Số lượng nhân viên y tế trên 10.000 dân, giai đoạn 2016-2020 (Nguồn: Bộ Y tế)

Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế, tỷ lệ trạm y tế xã có hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi (YSSN) duy trì ở mức khá ổn định, không biến động nhiều (gần 98,6%). Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ có xu hướng tăng, từ 84% (năm 2016) lên đến 90,77% (năm 2018). Sau đó, tỷ lệ này giảm xuống, còn 87,7% vào năm 2020 (Hình 3).

Hình 3. Một số chỉ tiêu về nhân viên y tế tại địa phương, giai đoạn 2016-2020 (Nguồn: Bộ Y tế)

Về tình hình tham gia bảo hiểm y tế của người dân, số liệu cho thấy, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế gia tăng liên tục, từ gần 82% (năm 2016) lên đến hơn 90% (năm 2020). Việc mua bảo hiểm y tế thường niên giúp người dân dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, phòng ngừa và điều trị, không phải lo lắng quá về chi phí điều trị (Hình 4).

Hình 4. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 (Nguồn: Bộ Y tế)

 

Các chỉ tiêu về y tế đến năm 2025

Từ kết quả triển khai trong giai đoạn 2016-2020, một số chỉ tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ Y tế xác lập như sau:

Một số chỉ tiêu về y tế được Bộ Y tế đưa ra trong giai đoạn 2021-2025 (Nguồn: Bộ Y tế)

Minh Thư

--------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

[1] Niên giám thống kê y tế năm 2016-2020
[2] WHO. https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-doctors-(per-10-000-population)

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập