Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia (theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2022 được thực hiện theo Quyết định số 975/QĐ-BKHCN ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Phương thức thực hiện:

Cách 1 (ưu tiên): Thực hiện điều tra thống kê trực tuyến

Bước 1: Truy cập dieutra.vista.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản của đơn vị

(Thông tin Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập hệ thống đã được gửi kèm công văn tiến hành điều tra NC&PT năm 2022 và qua email của đơn vị/cá nhân đại diện của đơn vị

Nếu không nhận được thông tin Tài khoản, vui lòng liên hệ Bộ phận thống kê KH&CN: 028-38297040 (ext: 222) / 0938374973 (Duy Sang) để được hỗ trợ.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin, gửi phiếu điều tra sau khi đã ký và đóng dấu xác nhận theo hướng dẫn chi tiết: Hướng dẫn điền phiếu điều tra trực tuyến

 

Cách 2: Tải phiếu điều tra (File Word)

Bước 1: Tải phiếu điều tra theo link: Mẫu phiếu NCPT/2022Hướng dẫn điền phiếu điều tra

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong phiếu điều tra.

Bước 3: Gửi văn bản có đóng dấu xác nhận về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM.

 

------------------------------------------------------------

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã giao Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 theo công văn số 2385/SKHCN-TTTT:

Công văn 2385/SKHCN-TTTT V/v thực hiện điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022

 

Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra, đồng thời là đơn vị điều tra của Điều tra NC&PT là:

 1. Các tổ chức khoa học và công nghệ:
  • Tổ chức nghiên cứu và phát triển (viện hàn lâm, viện/trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ sở nghiên cứu và phát triển khác);

  • Cơ sở giáo dục đại học: gồm đại học, trường đại học, học viện (các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc trường được coi như đơn vị trường đại học). Trường cao đẳng;

  • Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (các trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm, … về: Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ; ...)

 2. Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp khác có hoạt động nghiên cứu và phát triển;
 3. Các Hội có hoạt động nghiên cứu và phát triển;
 4. Các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển;
 5. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng không thuộc đối tượng của cuộc điều tra này.

 

Thời gian điều tra

Thời gian thu thập thông tin kể từ ngày 01/8/2022. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 25/8/2022.

Kết quả thống kê

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2019
[Infographic] Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ TP. HCM giai đoạn 2012-2018

Tài liệu liên quan

[Infographic] Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ TP. HCM giai đoạn 2012-2018
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2019
Quyết định 975/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022
Xem thêm...

Đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập